×
För att erbjuda dig bästa möjliga shoppingupplevelse använder Tchibo cookies. Genom att använda vår webbplats godkänner du lagring av cookies. Läs mer
Stäng
Tillämpningsområde

Tillämpningsområde

Tchibo har många kunder, leverantörer, medarbetare och arbetssökande som dagligen anförtror oss sina personuppgifter och litar på att vi behandlar dem på rätt sätt. För oss som företag är det därför vår högsta prioritet att skydda dessa personuppgifter ansvarsfullt och i överensstämmelse med lagstiftningens grundläggande principer. Vi lagrar inte fler personuppgifter än vad som är nödvändigt, vi är öppna med hur vi behandlar uppgifterna och vi tillämpar en hög säkerhetsnivå vid denna behandling.

Vi har utformat våra riktlinjer för integritetsskydd, vår dataskyddspolicy, så att du snabbt kan skaffa dig en allmän uppfattning om hur Tchibo behandlar dina personuppgifter. Samtidigt ska dock även den som vill veta detaljerna om denna behandling kunna hitta sådan information. Nedanstående beskrivningar gäller när du utnyttjar våra digitala resurser med persondator, mobiltelefon, surfplatta eller annan mobil eller stationär enhet (terminal) som kan anslutas till internet.

Vi rekommenderar att du läser igenom vår dataskyddspolicy noga. Tveka inte att kontakta oss (se e-postadress under rubriken Kontakt) om du har frågor eller kommentarer om denna dataskyddspolicy.

Denna dataskyddspolicy innehåller information om behandling av personuppgifter på följande webbplatser från Tchibo GmbH samt därmed förbundna digitala processer:
Ibland kan du själv välja att lämna frivilliga personuppgifter på våra digitala platser. I dessa fall ber vi dig ta egen ställning till om du vill lämna ut dessa personuppgifter till oss. Vissa personuppgifter är märkta som obligatoriska eftersom vi behöver dem för att kunna behandla ditt ärende eller din order. Övriga personuppgifter samlas in på frivillig grund och används för att vi ska kunna optimera vår service till dig och i vissa fall även för statistiska syften.

Se nedan följande kapitel för mer detaljerad information.

Ändring av vår dataskyddspolicy

Vi förbehåller oss rätten att från tid till annan ändra eller anpassa denna dataskyddspolicy i överensstämmelse med gällande dataskyddslagstiftning.
Tillbaka till översikten