×
För att erbjuda dig bästa möjliga shoppingupplevelse använder Tchibo cookies. Genom att använda vår webbplats godkänner du lagring av cookies. Läs mer
Stäng
Affärs- och avtalsvillkor

Allmänna villkor

Senast uppdaterade: Oktober 2018
Observera:

Nedan följer de allmänna villkor (”Allmänna villkor”) enligt vilka Tchibo tillhandahåller produkter (”produkter” eller ”varor”) till konsument på distans. Dessa Allmänna villkor är tillämpliga på alla avtal som konsument ingår med Tchibo genom att beställa en produkt från Tchibo. Genom att bekräfta köpet accepterar kunden dessa Allmänna villkor.

I. Beställning till en vald leveransadress / Ingående av avtal

Du skickar din beställning genom att placera den valda produkten eller produkterna i varukorgen, ange din information och slutföra beställningen genom att klicka på ”Beställ och betala”-knappen i steg 5. När du har skickat din beställning, skickar vi ett e-postmeddelande till dig som bekräftar mottagandet av beställningen och som visar beställningens detaljer.

Avtalspartens identitet
Avtalet ingås med Tchibo GmbH, om inte annat uttryckligen anges.

Adress:
Überseering 18
22297 Hamburg
Tyskland

Beställningsprocessen

1. Lägg först de önskade varorna i varukorgen.
2. Genom att klicka på "gå till kassan" kommer du till det nästa steget i beställningsprocessen där du anger din information. Här kan du ange din personliga information genom att logga in med ett befintligt kundkonto eller skapa en ny användare.
3. I steg 3 anger du din faktura- och leveransadress.
4. Därefter följer val av betalningsmetod. Genom att klicka på "Godkänn och fortsätt" kommer du till steg 5.
5. Här ombeds du att kontrollera din beställning. Klicka på "Beställ och betala" för att skicka beställningen. Härmed gör du en bindande beställning.
6. Du kommer därefter få en bekräftelse via e-post om att vi har mottagit din beställning.

Lagring av avtalstexten

Din beställning lagras i vårt system. Om du vill ha en utskrift av beställningen kan du skriva ut en "orderbekräftelse". Denna visas på skärmen efter att du skickat beställningen. Du tillhandahålls även våra Allmänna villkor via e-post tillsammans med bekräftelsen på mottagandet av din beställning.

Instruktioner för returer

Ångerrätt

Du har rätt att ångra ingåendet av avtalet inom 14 dagar utan skäl. Ångerfristen är 14 dagar från det datum då du eller av dig utsedd tredje man, som inte är transportören, tar emot varan eller, i fall det är flera leveranser, har mottagit det sista varan. För att utnyttja din ångerrätt måste du på ett tydligt sätt (t.ex. via post till: Tchibo GmbH, Postfach 603020, 22240 Hamburg, Tyskland eller via e-post till: service@tchibo.se) meddela Tchibo GmbH att du önskar att ångra ingåendet av avtalet. Du kan använda följande standardiserade ångerformulär, men detta är inte obligatoriskt.

Jag meddelar härmed att jag önskar göra ångerrätten gällande i samband med mitt köpeavtal avseende följande varor/tjänster: XX
Beställt den: XX / Mottagit den: XX
Konsumentens namn: XX / Konsumentens adress: XX
Konsumentens underskrift: XX / Datum: XX (endast om formulärets innehåll meddelas på papper)

För att iaktta ångerfristen räcker det att du lämnar meddelande om utövandet av ångerrätten innan tidsfristen löper ut.

Konsekvenser av ångerrätten

Om du utnyttjar din ångerrätt återbetalar vi alla belopp vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (dock inte extra kostnader till följd av att du har valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleveransen vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan dröjsmål och senast 14 dagar från det datum vi mottog ditt meddelande om att du vill utnyttja din ångerrätt. Vid återbetalning använder vi samma betalningsmetod som du har använt vid betalning av varan, om vi inte uttryckligen har kommit överens om annat. Återbetalningen kommer under inga omständigheter att medföra ytterligare avgifter för dig. Vi kan hålla inne återbetalningen tills varan har returnerats och mottagits, eller tills du tillhandahållit dokumentation som visar att varan har returnerats, beroende på vilken tidpunkt som inträffar först.
Du måste skicka eller returnera varan till oss utan dröjsmål och senast 14 dagar efter det datum du har meddelat oss att du utövar din ångerrätt. Tidsfristen anses iakttagen om du skickar varan före 14 dagar har gått.
Vi bär kostnaderna för återsändandet av varorna.
Du ska endast erlägga kompensation för varornas eventuella om sådan värdeminskning beror på annan hantering än vad som är nödvändigt för att kontrollera varornas art, egenskaper och funktion.

Frivillig returpolicy

1) Utöver den lagstadgade ångerrätten på 14 dagar, erbjuder Tchibo dig en frivillig returrätt inom 30 dagar från mottagandet av varorna. Med denna returrätt kan du också ångra köpet efter att den 14-dagars lagstadgade ångerfristen har löpt ut, förutsatt att du returnerar varan till nedan angiven adress inom 30 dagar från mottagandet av varan. Tidsfristen anses iakttagen om produkten har skickats innan tidsfristen löpt ut. En förutsättning för att kunna åberopa den frivilliga returrätten är att produkten är helt oanvänd och återsänds i den ursprungliga oskadade förpackningen. Vi bär kostnaderna för återsändandet av varan. Om du utnyttjar din frivilliga ångerrätt återbetalar vi alla belopp vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (dock inte extra kostnader till följd av att du har valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleveransen vi erbjuder).

Vänligen skicka varan till följande adress:

Tchibo GmbH, Retur, 28179 Bremen, Tyskland

2) Om du utövar din rätt till frivillig retur använder vi samma betalningsmetod för återbetalningen som du har använt för betalning av varan, om vi inte uttryckligen har kommit överens om något annat.
3) Den lagstadgade ångerrätten och den lagstadgade reklamationsrätten är fristående från och påverkas inte av vår nämnda policy for frivillig retur. Fram till utgången av perioden för den lagstadgade ångerrätten gäller endast de villkor som anges där.

Du kan – som sedvanligt – ångra köpet genom att returnera varan till: Tchibo GmbH, Retur, 28179 Bremen, Tyskland. Om du returnerar varan inom den lagstadgade ångerfristen utan ytterligare meddelande, betraktar vi detta som ett frånträdande av köpet.

Undantag från ångerrätten / Varor som inte kan returneras

Ångerrätten gäller inte för följande varor / avtal:
1) Avtal om leverans av varor som tillverkas enligt konsumentens anvisningar eller som har fått en tydlig personlig prägel.
2) Avtal om leverans av förseglade ljud- eller videoinspelningar eller mjukvara som konsumenten har brutit förseglingen på.
3) Avtal om leverans av tidningar, tidskrifter eller magasin, med undantag för abonnemangsavtal om leverans av sådana publikationer.
4) Avtal om tillhandahållande av tjänster i form av logi förutom för bostadsändamål, transport av varor, biluthyrning, catering eller tjänster i samband med fritidsaktiviteter, om avtalet föreskriver ett visst datum eller en viss tid inom vilken den aktuella tjänsten ska utföras.

Om du har frågor angående din ångerrätt eller din beställning, vänligen kontakta vår kundtjänst.

E-mail: service@tchibo.se
Telefon: 020-075 37 37

Adress:
Tchibo kundservice
Postfach 603020
22240 Hamburg
Tyskland

Pris och leverans

Alla priser är i svenska kronor (SEK) inklusive moms och exklusive fraktkostnader. Det gällande priset är alltid det pris som anges vid beställningstillfället.
Vi tillhandahåller information om individuella leveranstider vid varje ordertillfälle. Om den angivna leveranstiden inte kan följas eller om de beställda varorna inte är tillgängliga kommer du att informeras härom via e-post. Om en beställd vara inte kan levereras kommer vi genast att återbetala erlagt belopp till dig. Delleveranser görs endast undantagsvis och endast när detta är till din fördel.

Fraktkostnader

På Tchibo betalar du vanligtvis en fraktkostnad på 49 SEK till postombud eller utlämningsställe och 69 SEK för hemleverans när leveransen ska ske till en adress inom Sverige. Detta täcker endast delvis kostnaderna för porto/frakt och förpackning. Tchibo står för resterande kostnad. Om en försändelse av tekniska eller logistiska skäl måste skickas i flera omgångar, kommer fraktkostnaden givetvis endast att debiteras en gång. Vid ett ordervärde om minst 399 SEK är det kostnadsfri leverans till adresser inom Sverige.

Ansvar och omständigheter utanför Tchibos kontroll

Som konsument har du rätt att reklamera varor som är felaktiga enligt konsumentköplagen. Reklamationsrätten gäller under tre år från att du mottagit varan.
När du handlar hos oss som konsument erbjuder vi en 24 månaders garanti. Det innebär att du antingen kan få avhjälpande, omleverans, pengarna tillbaka eller prisavdrag, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Det krävs att reklamationen är berättigad och att felet inte har uppstått till följd av felaktig användning av produkten eller annat skadligt beteende.
Du måste reklamera inom "rimlig tid" efter att du har upptäckt fel i varan. Om du reklamerar inom två månader efter det att felet upptäckts kommer reklamationen alltid anses vara i rätt tid.
Utöver vad som framgår av dessa Allmänna villkor och tvingande konsumentlagstiftning, har Tchibo inget ansvar för fel eller förseningar och ansvarar varken för direkt eller indirekt skada.
Tchibo förbehåller sig rätten att frånträda avtalet om Tchibo, utan att ha förorsakat det själva, råkar ut för förseningar från leverantörer eller om den produkt som du har beställt inte finns i lager. Om du redan har erlagt betalning återbetalas densamma. Tchibo är befriade från skyldighet att ersätta skada eller att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa Allmänna villkor om skadan eller underlåtenheten har sin grund i hinder utanför vår kontroll (”Force Majeure”) och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse. Detsamma gäller om skadan eller underlåtenheten har sin grund i försenade leveranser från underleverantör som orsakats av Force Majeure.

Tchibo-garanti

Tchibo erbjuder 3 års garanti från inköpsdatumet för elektriska, elektroniska och optiska apparater, samt för teknisk-mekanisk hårdvara som är försedd men en garantisymbol i 40 månader från och med inköpsdatumet. För att åberopa garantin krävs ett kvitto från Tchibo eller från en Tchibo-auktoriserad distributionspartner. Denna garanti gäller inom EU, Schweiz och Turkiet. Garantin täcker inte skador som orsakats av felaktig hantering av varan eller inte heller förslitningsdelar/förbrukningsmaterial. För alla övriga produkter hänvisas till tillverkarens angivna garantiperiod. För åberopande av denna garanti, vänligen kontakta vår kundservice.

Betalning, förfallodag, försenad betalning

Betalning av varor sker antingen via PayPal eller med förskottsbetalning, faktura eller kreditkort. Tchibo förbehåller sig rätten att neka vissa betalningssätt eller att kräva förskottsbetalning om det finns skälig misstanke om bedrägeri eller liknande. Tyvärr är det inte möjligt att betala genom att skicka in kontanter eller checkar.
Vid betalning med kreditkort dras beloppet efter leverans av varan. Vid eventuell retur kan fakturabeloppet minskas med motsvarande belopp. Vid åsidosättande av din betalningsskyldighet förbehåller vi oss rätten att kräva ersättning för påminnelseavgifter. Återbetalningar görs med samma betalningsmetod som du har använt för betalning.

För mer information om betalningsalternativ, klicka här.

II. Klagomål

Om du vill framföra klagomål, vänligen kontakta: service@tchibo.se

Om Tchibo har motsatt sig ditt krav kan du kan också skicka klagomål till:
Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
Du kan också kontakta Allmänna Reklamationsnämnden via hemsidan www.arn.se

Europeiska kommissionens klagomålsportal online kan också användas för att lämna in ett klagomål. Detta är särskilt relevant om du som konsument är bosatt i ett annat EU-land. Klagomålet lämnas in här: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Vid inlämning av ett klagomål, vänligen upplys om vår e-postadress: service@tchibo.se

III. Tillämplig lag

Alla köp och avtal mellan dig och Tchibo regleras av tysk lag (dock med undantag för FN:s konvention angående avtal om internationella köp av varor). Som konsument kan du dock omfattas av obligatoriska konsumentskyddsbestämmelser i ditt hemland, som du kan åberopa i den mån dina rättigheter är bättre än enligt tysk rätt.
Konsumenter i Sverige omfattas av konsumentköplagen (1990:932), konsumenttjänstlagen (1985:716) och lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59).

Information om säljaren
Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
Tyskland

Lokal domstol Hamburg HRB 43618
Momsreg.nr.: SE 502081-2755

Ledning: Thomas Linemayr (VD), Ulf Brettschneider, Ines von Jagemann, Dr. Jens Köppen
Styrelseordförande: Michael Herz

Kontakta kundtjänst

Ställ frågor om din beställning eller reklamation till vår svenska kundtjänst:

E-post: service@tchibo.se
Telefon: 020-075 37 37 (kostnadsfritt)

Skriftligt till:
Tchibo kundservice
Postfach 603020
22240 Hamburg
Tyskland

Skydd av personuppgifter:

I samband med beställning kommer du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna bearbeta beställningen. Alla uppgifter som uppges ska vara korrekta och aktuella. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera lämnade uppgifter innan produkten levereras. Uppgifterna sparas och behandlas i enlighet med vid vår vid var tid gällande integritetspolicy och gällande lagstiftning. Vår integritetspolicy hittar du här.