Stäng
Affärs- och avtalsvillkor

Allmänna villkor

Senast uppdaterade: November 2019
Nedan följer de allmänna villkor (”Allmänna villkor”) enligt vilka Tchibo tillhandahåller produkter (”produkter” eller ”varor”) till konsument på distans. Dessa Allmänna villkor är tillämpliga på alla avtal som konsument ingår med Tchibo genom att beställa en produkt från Tchibo. Genom att bekräfta köpet accepterar kunden dessa Allmänna villkor.

I. Beställning till en vald leveransadress / Ingående av avtal

Du skickar din beställning genom att placera den valda produkten eller produkterna i varukorgen, ange din information och slutföra beställningen genom att klicka på ”Beställ och betala”-knappen i steg 4. När du har skickat din beställning, skickar vi ett e-postmeddelande till dig som bekräftar mottagandet av beställningen och som visar beställningens detaljer.

Avtalspartens identitet
Avtalet ingås med Tchibo GmbH, om inte annat uttryckligen anges.

Adress:
Überseering 18
22297 Hamburg
Tyskland

Tchibo GmbH ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år).

Beställningsprocessen

1. Lägg först de önskade varorna i varukorgen.
2. Genom att klicka på "gå till kassan" kommer du till det nästa steget i beställningsprocessen där du anger din information. Här kan du ange din personliga information genom att logga in med ett befintligt kundkonto eller skapa en ny användare.
3. I steget ”2. Leveransadress” anger du din faktura- och leveransadress. Du väljer även ditt leveranssätt: du kan antingen få ditt paket levererat till din hemadress (”Hemleverans”, fraktkostnad: 69 SEK) eller ett postombud/utlämningsställe (fraktkostnad: 49 SEK). Frakten är gratis vid ett beställningsvärde högre än 399 SEK.
4. Därefter följer val av betalningsmetod. Genom att klicka på "Godkänn och fortsätt" kommer du till steg 5.
5. Här ombeds du att kontrollera din beställning. Klicka på "Beställ och betala" för att skicka beställningen. Härmed gör du en bindande beställning och ingår ett avtal med Tchibo.
6. Du kommer därefter få en bekräftelse via e-post om att vi har mottagit din beställning.

Lagring av avtalstexten

Din beställning lagras i vårt system. Om du vill ha en utskrift av beställningen kan du skriva ut en "orderbekräftelse". Denna visas på skärmen efter att du skickat beställningen. Du tillhandahålls även våra Allmänna villkor via e-post tillsammans med bekräftelsen på mottagandet av din beställning.

Instruktioner för returer

Ångerrätt

Du har rätt att ångra ingåendet av avtalet inom 14 dagar utan skäl. Efter skickat meddelande är du bunden till att återsända varan/varorna inom 14 dagar. Ångerfristen är 14 dagar från det datum då du eller av dig utsedd tredje man, som inte är transportören, tar emot varan eller, i fall det är flera leveranser, har mottagit det sista varan. För att utnyttja din ångerrätt måste du på ett tydligt sätt (t.ex. via post till: Tchibo GmbH, Postfach 603020, 22240 Hamburg, Tyskland eller via e-post till: service@tchibo.se) meddela Tchibo GmbH att du önskar att ångra ingåendet av avtalet. Du kan använda följande standardiserade ångerformulär, men detta är inte obligatoriskt.

Jag meddelar härmed att jag önskar göra ångerrätten gällande i samband med mitt köpeavtal avseende följande varor/tjänster: XX
Beställt den: XX / Mottagit den: XX
Konsumentens namn: XX / Konsumentens adress: XX
Konsumentens underskrift: XX / Datum: XX (endast om formulärets innehåll meddelas på papper)

För att iaktta ångerfristen räcker det att du lämnar meddelande om utövandet av ångerrätten innan tidsfristen löper ut.

Konsekvenser av ångerrätten

Om du utnyttjar din ångerrätt återbetalar vi alla belopp vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (dock inte extra kostnader till följd av att du har valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleveransen vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan dröjsmål och senast 14 dagar från det datum vi mottog ditt meddelande om att du vill utnyttja din ångerrätt. Vid återbetalning använder vi samma betalningsmetod som du har använt vid betalning av varan, om vi inte uttryckligen har kommit överens om annat. Återbetalningen kommer under inga omständigheter att medföra ytterligare avgifter för dig. Vi kan hålla inne återbetalningen tills varan har returnerats och mottagits, eller tills du tillhandahållit dokumentation som visar att varan har returnerats, beroende på vilken tidpunkt som inträffar först.
Du måste skicka eller returnera varan till oss utan dröjsmål och senast 14 dagar efter det datum du har meddelat oss att du utövar din ångerrätt. Tidsfristen anses iakttagen om du skickar varan före 14 dagar har gått.

Vi bär kostnaderna för återsändandet av varorna.

Du ska endast erlägga kompensation för varornas eventuella om sådan värdeminskning beror på annan hantering än vad som är nödvändigt för att kontrollera varornas art, egenskaper och funktion.

Returpolicy

Vänligen skicka varan till följande adress:

Tchibo GmbH, Retur, 28179 Bremen, Tyskland

Återbetalning sker inom 14 dagar från att vi har mottagit meddelande om ånger/retur.

Returprocessen av delbeställningar skiljer sig inte från retur av hela beställningar.

Tchibo bär alla kostnader för returprocessen, dvs. beställningsvärdet samt fraktkostnader. Vi skickar med en förbetald returetikett med varan.

I nuläget är det på grund av logistiska skäl ej möjligt att returnera större varor som har en vikt tyngre än 20 kg. Om du önskar att reklamera/häva köp av varor som är tyngre än 20 kg, tillgodoskriver Tchibo dig beloppet för produkten. Du behöver inte skicka tillbaka produkten.

Du kan – som sedvanligt – ångra köpet genom att returnera varan till: Tchibo GmbH, Retur, 28179 Bremen, Tyskland. Om du returnerar varan inom den lagstadgade ångerfristen utan ytterligare meddelande, betraktar vi detta som ett frånträdande av köpet.

Du hittar konsumentverkets ångerblankett här: här

Undantag från ångerrätten / Varor som inte kan returneras

Ångerrätten gäller inte för följande varor / avtal:
1) Avtal om leverans av varor som har fått en tydlig personlig prägel.
2) Kaffepaket som konsumenten har brutit förseglingen på.

Om du har frågor angående din ångerrätt eller din beställning, vänligen kontakta vår kundtjänst.

E-mail: service@tchibo.se
Telefon: 020-075 37 37
Måndag – fredag 08:00 – 18:00
Helger och helgfria vardagar ingen kundservice.
Vardagar svarar vår kundservice på dina frågor via mejl inom 24 timmar efter att förfrågningen har mottagits. Helger och helgfria vardagar är svarstiden 48 timmar.

Adress:
Tchibo kundservice
Postfach 603020
22240 Hamburg
Tyskland

Pris och leverans

Alla priser är i svenska kronor (SEK) inklusive moms och exklusive fraktkostnader. Det gällande priset är alltid det pris som anges vid beställningstillfället. Vi tillhandahåller information om individuella leveranstider vid varje ordertillfälle. Om den angivna leveranstiden inte kan följas eller om de beställda varorna inte är tillgängliga kommer du att informeras härom via e-post. Delleveranser görs endast undantagsvis och endast när detta är till din fördel. Tchibo är befriade från skyldighet att ersätta skada eller att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa Allmänna villkor om en produkt skadas eller underlåtenheten har sin grund i försenade leveranser från underleverantör som orsakats av Force Majeure.

Utöver vad som framgår av dessa Allmänna villkor och tvingande konsumentlagstiftning, har Tchibo inget ansvar för fel eller förseningar och ansvarar varken för direkt eller indirekt skada.
Tchibo förbehåller sig rätten att frånträda avtalet om Tchibo, utan att ha förorsakat det själva, råkar ut för förseningar från leverantörer eller om den produkt som du har beställt inte finns i lager. Om du redan har erlagt betalning återbetalas densamma. Tchibo är befriade från skyldighet att ersätta skada eller att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa Allmänna villkor om skadan eller underlåtenheten har sin grund i hinder utanför vår kontroll (”Force Majeure”) och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse.

När Tchibo har bekräftat köpet har du ingått ett avtal vilket måste fullföljas. Leveranstiden är del av vårt avtal och den måste hållas. Om vi inte kan hålla leveranstiden, oavsett orsak, har du som kund rätt att göra påföljder gälla. Om leveranstiden förlängs informeras du utan dröjsmål och upplyses om en ny leveranstidpunkt. Du kan häva köpet då leveranstidpunkten har varit av speciell betydelse. Detta gäller även specialbeställningar och oavsett om order har skickats eller ej. Om ordern har skickats, hävs köpet automatiskt om du inte hämtar ut paketet.

Fraktkostnader

På Tchibo betalar du vanligtvis en fraktkostnad på 49 SEK till postombud eller utlämningsställe och 69 SEK för hemleverans när leveransen ska ske till en adress inom Sverige. Detta täcker endast delvis kostnaderna för porto/frakt och förpackning. Tchibo står för resterande kostnad. Om en försändelse av tekniska eller logistiska skäl måste skickas i flera omgångar, kommer fraktkostnaden givetvis endast att debiteras en gång. Vid ett ordervärde om minst 399 SEK är det kostnadsfri leverans till adresser inom Sverige. I steget ”2. Leveransadress” anger du din faktura- och leveransadress och om du vill få ditt paket levererat till din hemadress (hemleverans) eller ett postombud/utlämningsställe.

Outlösta paket

Din försändelse ligger normalt kvar hos posten i minst 14 dagar. Om du inte löser ut ditt paket inom dessa dagar eller vägrar att hämta ut det kommer det att återsändas till oss. Vi kommer inte att debitera dig någon avgift i detta fall. Reklamation

Som konsument har du rätt att reklamera varor som är felaktiga enligt konsumentköplagen. Reklamationsrätten gäller under tre år från att du mottagit varan. Det krävs att reklamationen är berättigad och att felet inte har uppstått till följd av felaktig användning av produkten eller annat skadligt beteende. Du måste reklamera inom "rimlig tid" efter att du har upptäckt fel i varan. Om du reklamerar inom två månader efter det att felet upptäckts kommer reklamationen alltid anses vara i rätt tid.

Om en produkt har fraktskador, kan kunden antingen få tillbaka en delsumma om hen ändå önskar att behålla artikeln eller reklamera varan, returnera varan och beställa en ny vara.

Om du vill framföra klagomål, vänligen kontakta: service@tchibo.se

Om Tchibo har motsatt sig ditt krav kan du kan också skicka klagomål till:
Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
Du kan också kontakta Allmänna Reklamationsnämnden via hemsidan www.arn.se.

Europeiska kommissionens klagomålsportal online kan också användas för att lämna in ett klagomål. Detta är särskilt relevant om du som konsument är bosatt i ett annat EU-land. Klagomålet lämnas in här: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vid inlämning av ett klagomål, vänligen upplys om vår e-postadress: service@tchibo.se.

Vid en godkänd reklamation gäller samma villkor som för returprocessen – Tchibo står för alla kostnader inklusive all frakt. Vi skickar med en förbetald returetikett med varan.

I nuläget är det på grund av logistiska skäl ej möjligt att returnera större varor som har en vikt tyngre än 20 kg. Om du önskar att reklamera/häva köp av varor som är tyngre än 20 kg, tillgodoskriver Tchibo dig beloppet för produkten.

Tchibo-garanti

När du handlar hos oss som konsument erbjuder vi en 24 månaders garanti. Det innebär att du antingen kan få avhjälpande, omleverans, pengarna tillbaka eller prisavdrag, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Tchibo erbjuder 3 års garanti från inköpsdatumet för elektriska, elektroniska och optiska apparater, samt för teknisk-mekanisk hårdvara som är försedd men en garantisymbol i 40 månader från och med inköpsdatumet. För att åberopa garantin krävs ett kvitto från Tchibo eller från en Tchibo-auktoriserad distributionspartner. Denna garanti gäller inom EU, Schweiz och Turkiet. Garantin täcker inte skador som orsakats av felaktig hantering av varan eller inte heller förslitningsdelar/förbrukningsmaterial. För alla övriga produkter hänvisas till tillverkarens angivna garantiperiod. För åberopande av denna garanti, vänligen kontakta vår kundservice.

Betalning, förfallodag, försenad betalning

Tchibo erbjuder än så länge ingen betalning mot faktura.

I samband med betalningen och dataöverföring, exempelvis när du skriver in dina personuppgifter i orderformuläret eller kontaktformuläret samt inom ramen för rekryteringsförfarandet, erbjuder vi dig användning av säkerhetsmekanismen Secure Sockets Layer (SSL) i kombination med 256-bitars kryptering.

Tchibo erbjuder förskottsbetalning, betalning med kreditkort och via PayPal. Tchibo förbehåller sig rätten att neka vissa betalningssätt eller att kräva förskottsbetalning om det finns skälig misstanke om bedrägeri eller liknande. Tyvärr är det inte möjligt att betala genom att skicka in kontanter eller checkar. Vid betalning med kreditkort dras beloppet efter leverans av varan. Vid eventuell retur kan fakturabeloppet minskas med motsvarande belopp. Vid åsidosättande av din betalningsskyldighet förbehåller vi oss rätten att kräva ersättning för påminnelseavgifter. Återbetalningar görs med samma betalningsmetod som du har använt för betalning. Oavsett betalningssätt är betalningsproceduren väl skyddad av ovan beskrivna säkerhetsstandarder. Vi tillämpar dessutom en ytterligare säkerhetsmekanism vid betalning med kreditkort. Säkerhetstillägget innebär att användaren vid betalningen måste ange kreditkortets CVC/CVV-kod, dvs. den tresiffriga säkerhetskod som står i signaturfältet på kreditkortets baksida.

Tchibo lagrar inte kreditkortsuppgifter utan skickar dem direkt per krypterad och därmed säker förbindelse till företaget ConCardis GmbH i Eschborn, Tyskland som behandlar dem så att betalningen kan verkställas i överensstämmelse med gällande dataskyddsrättsliga regler. Tchibo lagrar kundens anonymiserade kreditkortsuppgifter endast om kunden skapar ett kundkonto i samband med ordern. Kunden kan alltid själv radera dessa uppgifter från sitt kundkonto. Dessutom uppfyller Tchibo alla krav enligt den obligatoriska säkerhetsstandarden Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Då Tchibo endast erbjuder säkra betalsätt, genomförs inte kreditupplysningar vid något av betalalternativen. Mer information om vårt dataskydd hittar du här. Du hittar mer information om överlämnande av personuppgifter här.

Vi är tvungna att enligt gällande handelsrättslig och skatterättslig lagstiftning spara viss information under lagstadgad tid. Under denna tid (i regel en period om tio år) behandlas uppgifterna ytterligare endast i de fall som krävs vid granskning verkställd av finanstillsynsmyndighet, för allmän bestyrkanderevision, skatterevision eller brottsutredning. Om dina personuppgifter inte ska arkiveras enligt gällande lagstiftning, raderar vi dem när ändamålet med behandlingen (ditt ärende) har uppnåtts.

För mer information om betalningsalternativ, klicka här.

II. Tillämplig lag

Alla köp och avtal mellan dig och Tchibo regleras av tysk lag (dock med undantag för FN:s konvention angående avtal om internationella köp av varor). Som konsument kan du dock omfattas av obligatoriska konsumentskyddsbestämmelser i ditt hemland, som du kan åberopa i den mån dina rättigheter är bättre än enligt tysk rätt.
Konsumenter i Sverige omfattas av konsumentköplagen (1990:932), konsumenttjänstlagen (1985:716) och lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59).

Information om säljaren
Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
Tyskland

Lokal domstol Hamburg HRB 43618
Momsreg.nr.: SE 502081-2755

Ledning: Thomas Linemayr (VD), Ulf Brettschneider, Ines von Jagemann, Dr. Jens Köppen, Carsten Wehrmann
Styrelseordförande: Michael Herz

Kontakta kundtjänst

Ställ frågor om din beställning eller reklamation till vår svenska kundtjänst:

E-post: service@tchibo.se
Telefon: 020-075 37 37 (kostnadsfritt)

Skriftligt till:
Tchibo kundservice
Postfach 603020
22240 Hamburg
Tyskland

Skydd av personuppgifter:

I samband med beställning kommer du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna bearbeta beställningen. Alla uppgifter som uppges ska vara korrekta och aktuella. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera lämnade uppgifter innan produkten levereras. Uppgifterna sparas och behandlas i enlighet med vår vid var tid gällande integritetspolicy och gällande lagstiftning. Vår integritetspolicy hittar du här.