×
För att erbjuda dig bästa möjliga shoppingupplevelse använder Tchibo cookies. Genom att använda vår webbplats godkänner du lagring av cookies. Läs mer
Stäng
Reklam och marknadsföring

Reklam och marknadsföring

Vi behandlar våra kunders personuppgifter för egen marknadsföring i enlighet med gällande lagstiftning. Det är viktigt för oss att våra erbjudanden passar dig som kund. Därför använder vi sannolikhetsberäkningar för att i möjligaste mån endast visa reklam med innehåll som du tycker är intressant.

Om du vill invända mot att dina personuppgifter används för marknadsföring eller vill återkalla ditt samtycke därtill kan du vid valfri tidpunkt skicka ett kort skriftligt meddelande till service@tchibo.se.

Dessutom finns i slutet av vårt nyhetsbrev en länk som du kan använda om du vill avsluta din prenumeration på brevet. Om du är registrerad användare kan du även avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet under ”Mitt konto” på www.tchibo.se.

Efter att du gjort din invändning spärrar vi din kontaktadress så att den inte längre används för marknadsföring. Vänligen uppmärksamma att det i enskilda undantagsfall kan förekomma att reklam skickas till dig även efter att din invändning inkommit till oss. Orsaken är rent teknisk och innebär inte att vi inte respekterar och tillämpar din invändning.

Rättslig grund är artikel 6 punkt 1 f dataskyddsförordningen. Att anpassa reklam efter mottagarens behov är att betraktas som berättigat intresse enligt denna föreskrift.

Vi kommer endast att lämna ut dina personuppgifter till tjänsteleverantör som hjälper oss med distribution av reklam om leverantören förpliktat sig att följa vår dataskyddspolicy.

Du har alltid rätt att kostnadsfritt få information om och tillgång till hos oss lagrade personuppgifter, att begära överflyttning, rättelse, radering eller begränsning av behandlingen samt invända mot behandlingen av uppgifterna.
Tillbaka till översikten
Du blir kund hos oss genom att sluta ett avtal med oss. Vi använder våra kunders postadresser för att informera om erbjudanden och kundtjänster utan att begära särskilt samtycke därtill.

Om du är vår kund skickar vi kataloger, reklamblad, värdekuponger och liknande reklam till dig per post. Vi följer gällande regler i den tyska marknadsföringslagen UWG.

Om du vill invända mot att din postadress behandlas för marknadsföring kan du vid valfri tidpunkt skicka ett kort skriftligt meddelande till service@tchibo.se.
Genom nyhetsbrevet från Tchibo kan du regelbundet få information via e-post om våra olika temavärldar, resor, rabatterbjudanden, erbjudanden från våra samarbetsparters inom ramen för Tchibos partnerkampanjer, Tchibos auktioner osv. Särskilt viktigt är att du själv kan påverka innehållet i de nyhetsbrev du erhåller genom att välja vilken information som är viktigast för dig.

För att kunna vara säkra på att vi har rätt e-postadress till dig, använder vi en s.k. dubbel opt-in. Dubbel opt-in är en metod som innebär att du först skriver in din e-postadress vid registreringen och att vi därefter skickar en bekräftelselänk till den adressen. Din e-postadress läggs inte till i vår distributionslista förrän du har klickat på bekräftelselänken. Även efter att du på detta sätt har lämnat ditt samtycke kan du alltid återkalla det med framtida verkan enligt artikel 7 punkt 3 dataskyddsförordningen.

Dessutom finns i slutet av vårt nyhetsbrev en länk som du kan använda om du vill avsluta din prenumeration på brevet. Om du är registrerad användare kan du även avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet på ”Mitt konto” på www.tchibo.se.

Formulering av samtycke till nyhetsbrev (exempel)

Ja, jag vill prenumerera på Tchibos kostnadsfria nyhetsbrev som genom e-postmeddelanden informerar mig om aktuella erbjudanden från Tchibo. Klicka här för att se hur ett nyhetsbrev är uppbyggt. Jag har läst dataskyddspolicyn.

Med hjälp av olika funktioner (t.ex. användning av beteendebaserade uppgifter) inom ramen för nyhetsbrevet kan vi dra slutsatser om vilka ämnen i nyhetsbrevet som är särskilt intressanta för dig. Resultatet av sådana utvärderingar använder vi endast för att förbättra, behovsanpassa och bättre rikta våra erbjudanden. Du kan alltid invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för att anpassa våra erbjudanden till just dig. Skicka din invändning till service@tchibo.se. Mer information finns här.

Vi behandlar din e-postadress tills du återkallar ditt samtycke därtill.
Som kund hos Tchibo har du fördelen att få erbjudanden om olika värdekuponger och rabatter. Under förutsättning att du har lämnat ditt samtycke till att dina personuppgifter används för marknadsföring, kommer vi att informera dig om kampanjer med värdekuponger genom nyhetsbrev eller per post.

Även om du inte har gett ditt samtycke till att dina personuppgifter används för marknadsföring, kommer du att informeras om aktuella rabatter genom annonser i tidningar.

Vi behandlar dina personuppgifter när du löser du in värdekuponger. Om du löser in personliga värdekupongkoder eller löser in värdekupongkoder på ditt kundkonto i webbutiken, sammankopplas dessa uppgifter med dina personuppgifter.

Vi behandlar din e-postadress tills du återkallar ditt samtycke därtill.
Vi behandlar din postadress tills du invänder mot behandlingen.

Om du vill invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföring kan du vid valfri tidpunkt invända mot eller återkalla ditt samtycke därtill genom meddelande till service@tchibo.se.
Våra webbutikers varukorgar är beständiga så länge du inte stänger webbläsaren, dvs. de produkter som du eventuellt har lagt i korgen finns kvar om du lämnar Tchibos webbplats för att återvända senare. Mer information om cookies (webbkakor) finns här.

Om du är inloggad och har lämnat ditt samtycke till att få nyhetsbrev, skickar vi i förekommande fall en påminnelse om att varukorgen har innehåll som du inte har fullföljt köpet för. I slutet av vårt nyhetsbrev finns en länk som du kan använda om du vill avsluta din prenumeration på brevet. Om du är registrerad användare kan du även avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet på ”Mitt konto” på www.tchibo.se.

Vi behandlar din e-postadress tills du återkallar ditt samtycke därtill.