×
För att erbjuda dig bästa möjliga shoppingupplevelse använder Tchibo cookies. Genom att använda vår webbplats godkänner du lagring av cookies. Läs mer
Stäng
Pristävlingar

Pristävlingar

Om du vill delta i våra pristävlingar behöver vi uppgifter om din person så att vi kan kontakta dig om du har vunnit, skicka priser osv. För tävlingen behöver vi t.ex. veta
  • för- och efternamn
  • e-postadress
  • födelseår (i vissa fall)
  • telefonnummer (i vissa fall)
Rättslig grund för denna personuppgiftsbehandling är artikel 6 punkt 1 b dataskyddsförordningen, dvs. behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal (villkoren för deltagande i tävlingen) mellan dig och Tchibo. Se gällande villkor för deltagande i aktuell tävling för ytterligare detaljer.

I regel raderas dina personuppgifter när tävlingen är slutförd. Om du har vunnit tävlingen sparar vi de av dina personuppgifter som behövs för att kunna handlägga eventuella krav enligt lämnade garantiutfästelser eller allmänt köprättsligt felansvar så länge sådant ansvar föreligger. När sådan ansvarstid har gått ut sparar vi den information om vårt avtalsförhållande som krävs enligt gällande handelsrättslig lagstiftning eller skattelagstiftning under den tid som anges i gällande lag. Under denna tid (i regel en period om tio år räknat från datum för vinsten) behandlas uppgifterna ytterligare endast i de fall så krävs vid granskning verkställd av finanstillsynsmyndighet, för allmän bestyrkanderevision, skatterevision eller brottsutredning.

Om du har lämnat ditt samtycke till att vi använder dina personuppgifter för marknadsföring kommer vi att använda dem i detta syfte tills du återkallar ditt samtycke. Du lämnar även detta samtycke fullständigt frivilligt och kan alltid återkalla det genom ett kort meddelande till Tchibo GmbH på e-postadressen service@tchibo.se.
Tillbaka till översikten
Vi kommer endast lämna ut dina personuppgifter till serviceföretag som

- ombesörjer att ev. tävlingspriser skickas till dig
- ansvarar för pristävlingens genomförande

om dessa av oss anlitade partnerföretag har förpliktats att följa vår dataskyddspolicy.


I den omfattning vi arrangerar pristävlingar på sociala medier (t.ex. Facebook) ber vi dig att även ta del av vardera plattforms dataskyddspolicy.

Vid vissa pristävlingar behöver vi lämna ut dina personuppgifter till de av våra samarbetspartners som hjälper oss att genomföra tävlingen eller låta dem behandla dina personuppgifter för att tävlingen ska kunna genomföras. Vi informerar om dessa samarbetspartners i gällande villkor för deltagande i respektive tävling.

Om du inte vill att vi lämnar ut de personuppgifter som behövs för pristävlingens genomförande kan det i vissa fall innebära att du inte kan delta i tävlingen.

Rättslig grund för utlämnandet av personuppgifter är artikel 6 punkt 1 b och artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen.