×
För att erbjuda dig bästa möjliga shoppingupplevelse använder Tchibo cookies. Genom att använda vår webbplats godkänner du lagring av cookies. Läs mer
Stäng
Överlämnande av personuppgifter

Överlämnande av personuppgifter

Tchibo lämnar inte ut dina personuppgifter för kommersiella syften (försäljning, hyra) till tredje part.

Om dina personuppgifter behandlas av en tjänsteleverantör vi anlitar för att hjälpa oss med kundservice, distribution av våra produkter, produktion eller distribution av marknadsföringsmaterial, överlämnas aldrig fler personuppgifter än vad som krävs för behandlingen i fråga. Överföringen av personuppgifter sker krypterad.

Dessa av oss anlitade personuppgiftsbiträden är valda med stor omsorg och är av oss förpliktade att enligt bestämmelserna i artikel 28 dataskyddsförordningen behandla dina personuppgifter ansvarsfullt och i överensstämmelse med våra instruktioner och egna dataskyddsriktlinjer. Anlitade personuppgiftsbiträden får inte lämna ut våra kunders personuppgifter till tredje part för marknadsföring eller själv utnyttja personuppgifterna kommersiellt.

Vi ingår även partnerskap med företag genom avtal eller andra samverkansformer. Vi informerar dig alltid genom särskilt meddelande om vi lämnar ut dina personuppgifter till sådan avtals- eller samverkanspartner för att fullgöra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig enligt din order eller din resebokning, vid pristävling eller inom ramen för dessa partners erbjudanden eller kampanjer. Vi har valt våra samarbetspartners med stor omsorg. Av oss anlitade samarbetspartners får inte lämna ut våra kunders personuppgifter till tredje part, särskilt inte för marknadsföring. Våra samarbetspartners får endast använda överlämnade personuppgifter för ändamålet med behandlingen, dvs. för att handlägga din order.

Inom ramen för behandlingen av dina personuppgifter lämnar vi också ut dem till mottagare av följande slag:
 • byråer
 • kreditupplysningsinstitut, inkassoföretag (kreditupplysning, inkasso)
 • myndigheter, andra statliga organ
 • teletjänstcentraler (callcenter för kundservice)
 • trycksaksproducenter, direktmarknadsföringsföretag
 • egna driftställen, bolag inom koncernen
 • IT-leverantörer
 • samarbetspartner (pristävlingar, erbjudanden från partner osv.)
 • kreditinstitut
 • leverantörer
 • logistikföretag, leverantörer av post- och kurirtjänster
 • marknadsundersökningsföretag, opinionsundersökningsinstitut
 • leverantörer av nyhetsbrevtjänster
 • leverantörer av reparations- och servicetjänster
 • företagskonsulter/revisorer/skatterådgivare
 • försäkringsbolag
Obs! Mer information om de olika behandlingssätten finns i respektive kapitel i vår dataskyddspolicy.
Tillbaka till översikten
Om vi för att uppfylla ändamålet med behandlingen behöver lämna över personuppgifter till tredje part (t.ex. för distribution av vara), ser vi till att dina personuppgifter inte lämnar Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

I de undantagsfall detta inte kan uppnås och behandlingen kräver en överföring till s.k. tredjeland, säkerställer Tchibo att alla åtgärder vidtas som krävs för att upprätthålla en adekvat skyddsnivå (t.ex. tillämpning av genom EU-kommissionen fastställda standardavtalsklausuler).

I följande förteckning beskriver vi de behandlingar som förekommer i tredjeland.
 • Tekniker för spårning (tracking) och målgruppsstyrning (targeting)
  Vår behandling kan i vissa fall innebära att personuppgifter överförs till en dataserver som ägs av en av våra tjänsteleverantörer med säte i USA. Sådan överföring sker då i överensstämmelse med av EU-kommissionen fastställda standardavtalsklausuler.
  Mer information om spårning och målgruppsstyrning finns här.
 • Global IT-support
  För att permanent kunna övervaka och serva våra IT-system har av oss särskilt anlitade tjänsteleverantörer åtkomst till våra datasystem. Denna åtkomst är reglerad i överensstämmelse med av EU-kommissionen fastställda standardavtalsklausuler.
 • Användning av diagnostiskt verktyg från Predictive Index (PI)
  Om du har skickat en jobbansökan till oss överför vi i samband med rekryteringsprocessen ditt förnamn, ditt efternamn och din e-postadress till företaget PI som har sitt säte i USA. Denna överföring är reglerad i överensstämmelse med av EU-kommissionen fastställda standardavtalsklausuler. Mer information om rekryteringsprocessen finns här.
 • Kundservice
  Även för vår kundservice via teletjänstcentral (callcenter) anlitar vi externa tjänsteleverantörer för att kunna hantera alla ärenden utan dröjsmål. I undantagsfall kan sådan teletjänstcentral ligga utanför EU eller EES men är då alltid genom avtal förpliktad att följa av EU-kommissionen fastställda standardavtalsklausuler.
 • Företag inom koncernen
  Om så krävs för att avtalsenligt fullgöra våra förpliktelser enligt din order, ditt ärende eller för interna administrativa ändamål, lämnar vi även över dina personuppgifter till andra företag inom vår koncern med säte utanför EU. Denna överföring är reglerad i överensstämmelse med av EU-kommissionen fastställda standardavtalsklausuler.