×
För att erbjuda dig bästa möjliga shoppingupplevelse använder Tchibo cookies. Genom att använda vår webbplats godkänner du lagring av cookies. Läs mer
Stäng
Orderhantering Tchibo

Orderhantering Tchibo

För att avtalet/ordern ska kunna tecknas, fullföljas eller avslutas behöver vi behandla vissa av dina personuppgifter. Vi behöver exempelvis behandla följande uppgifter.
  • för- och efternamn
  • fakturerings- och leveransadress
  • e-postadress
  • fakturerings- och betalningsuppgifter
  • födelseår (i vissa fall)
  • telefonnummer (i vissa fall)
Handläggningen av ordern innefattar bl.a. distribution av beställd vara, hantering av betalningsprocessen, sändning av elektronisk orderbekräftelse och av faktura. Vi använder dessa lagrade personuppgifter även om vi behöver komma i kontakt med dig för att kunna fullgöra ett serviceärende.

Rättslig grund för denna personuppgiftsbehandling är artikel 6 punkt 1 b dataskyddsförordningen, dvs. behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och Tchibo.

Om vi inte behandlar dina personuppgifter för marknadsföring, sparar vi sådana personuppgifter som behövs för att kunna handlägga eventuella krav baserat på garantiutfästelser eller allmänt köprättsligt felansvar, så länge sådant ansvar föreligger. När sådan ansvarstid har gått ut, sparar vi den information om vårt avtalsförhållande som krävs enligt gällande handelsrättslig lagstiftning eller skattelagstiftning under den tid som anges i gällande lag. Under denna tid (i regel en period om tio år räknat från avtalsslut) behandlas uppgifterna ytterligare endast i de fall så krävs vid granskning verkställd av finanstillsynsmyndighet, för allmän bestyrkanderevision, skatterevision eller brottsutredning.
Webbaserat kundkonto
För att göra det så enkelt som möjligt för dig att handla hos oss erbjuder vi dig möjligheten att spara dina personuppgifter i ett lösenordskyddat kundkonto. Det är helt frivilligt att registrera ett sådant kundkonto. Om du registrerar ett kundkonto behöver du därefter inte skriva in dina personuppgifter på nytt varje gång. Du kan alltid granska ditt kundkonto och vid behov ändra uppgifterna eller radera kontot. Tänk på att dina personuppgifter tas bort från systemet som hör till vår webbutik när du raderar kundkontot, men inte nödvändigtvis i kopplade system längre fram i behandlingsordningen.
Förutom att skriva in efterfrågade personuppgifter måste du även välja ett lösenord för att kunna skapa ett kundkonto. Lösenordet använder du tillsammans med din e-postadress för att logga in på ditt kundkonto.

Rapporter
På grundval av lagda order beräknar vi företagsekonomiska nyckeltal som vi sedan utvärderar utan koppling till enskilda personer. Metoden syftar till att optimera våra företagsekonomiska processer. Rättslig grund är artikel 6 punkt 1 f dataskyddsförordningen (berättigat intresse).

Du har alltid rätt att kostnadsfritt få information om och tillgång till hos oss lagrade personuppgifter, att begära överflyttning, rättelse, radering, begränsning av behandlingen samt invända mot behandlingen av uppgifterna.
Tillbaka till översikten
Att förebygga bedrägeri
För varje order samkör vi efter avtalsslutet ordern med avseende på lämnade personuppgifter, adresser, kontaktinformation samt varukorgens innehåll mot relevanta svartlistor och kända bedrägerimönster.

Vi vidtar dessa åtgärder för att förhindra betalningsavvikelse och att våra kunders konton eller identiteter missbrukas.

Avstämning mot EU:s förteckning över inblandade i terroristdåd
Rådets förordningar (EG) nr 2580/2001 samt (EG) nr 881/2002 om åtgärder i syfte att bekämpa terrorism innebär att ingen som är svartlistad i EU:s centrala förteckning över personer, grupper och enheter som är inblandade i terroristdåd och som omfattas av restriktiva åtgärder får vara Tchibos kund, leverantör av vara eller tjänst eller medarbetare. Därför måste Tchibo före varje affärsöverenskommelse genomföra en avstämning mot denna förteckning.

Rättslig grund är artikel 6 punkt 1 c samt artikel 6 punkt 1 f dataskyddsförordningen. Den regelbundna avstämningen gör det även möjligt för Tchibo att uppnå en avsevärt förenklad tullhantering, vilken baseras på Tschibos berättigade intresse enligt artikel 6 punkt 1 f i dataskyddsförordningen.

Exportförbud
Om du anger en leveransadress i ett icke-EU land kontrollerar vi dina kunduppgifter enligt tyska lagen om utrikeshandel (Außenwirtschaftsgesetz) för att säkerställa efterlevnad av eventuella exportförbud och embargon samt som verifikation för mervärdesskattebefriad omsättning utanför Europeiska unionen. Dessutom gör vi en tulldeklaration för din försändelse till icke-EU land. Rättslig grund är artikel 6 punkt 1 c dataskyddsförordningen.
Logistik
Under förutsättning att du har lämnat ditt samtycke därtill lämnar vi över din e-postadress till DHL Paket GmbH, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 52113 Bonn, Tyskland så att du kan spåra och få leveransaviseringar om ditt paket.

Om du vill få varan levererad till ett utlämningsställe, överlämnar vi förutom ditt namn även ditt telefonnummer och din e-postadress till DHL Paket GmbH, Charles-de-Gaulle-Str. 20, 53113 Bonn, Tyskland så att speditören kan meddela dig när paketet kan hämtas. I sådant fall meddelas detta särskilt i samband med att du lägger ordern.

Om din order omfattar speditionsvara som levereras direkt av tillverkare, överlämnar vi, förutom ditt namn och din leveransadress, även ditt telefonnummer och din e-postadress till tillverkaren så att denna kan avisera leveransen till dig. I sådant fall meddelas detta särskilt i samband med att du lägger ordern.

Rättslig grund för att lämna ut personuppgifter är artikel 6, punkt 1 b och artikel 6, punkt 1 a dataskyddsförordningen.

Betalningsförfarande
Om du använder betalningstjänsten PayPal överlämnar vi ditt namn, din leveransadress, din e-postadress och detaljerad information om din varukorg till PayPal, så att PayPal kan koppla din order på rätt sätt och du kan se all relevant orderinformation när du accepterar betalningen för PayPal.

Om du inte vill att dina personuppgifter överlämnas på detta sätt kan du alltid välja en alternativ betalningsmetod.

Rättslig grund för att lämna ut personuppgifter är artikel 6, punkt 1 b dataskyddsförordningen.

Kundservice
Vi har en kundtjänst som erbjuder snabb och enkel hjälp under och efter köpet.

Du kan alltid få rådgivning utan att behöva ange ett kundkonto. Om ditt ärende kräver att du identifierar dig (t.ex. för att utreda frågor rörande ditt kundkonto, anmäla fel på vara eller vid begäran om upplysningar), behandlar vi begärda personuppgifter för att legitimera dig, handlägga ditt ärende och för kvalitetssäkring.

För att kunna handlägga ditt ärende behöver vi bl.a. följande uppgifter om din person:

- för- och efternamn
- fakturerings- och leveransadress
- e-postadress
- ordernummer
- födelseår (i vissa fall)
- telefonnummer (i vissa fall)
- ytterligare identitetssärdrag för att trygga legitimeringen (i vissa fall)

Rättslig grund för denna orderaccept och/eller research i samband med order och leverans samt handläggning av ev. retur är artikel 6 punkt 1 b dataskyddsförordningen, dvs. du lämnar dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra ett avtal vi slutit med varandra. Inom ramen för handläggningen av dina rättigheter och syftande till säker legitimering behandlar vi dina personuppgifter enligt artikel 6 punkt 1 c dataskyddsförordningen, dvs. för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss. Rättslig grund för behandlingen inom ramen för vår klagomålshantering (även på sociala medier) är artikel 6 punkt 1 f dataskyddsförordningen. Att vi vill skapa kundnöjdhet är därvid att betraktas som berättigat intresse enligt denna föreskrift.

Vänligen uppmärksamma att vi även förbehåller oss rätten att behandla e-postadresser vi insamlat inom ramen för vår kundtjänst så att de kan användas för framtida orderhantering. Givetvis kan du alltid invända mot denna användning av din e-postadress.

Vi lagrar de av dina personuppgifter som behövs för att kunna uppfylla vår arkiveringsskyldighet enligt avtal, gällande lagstiftning, rättighet enligt garantiutfästelse eller allmänt köprättsligt felansvar och/eller verifieringsskyldighet så länge sådan skyldighet föreligger.

Vi överlämnar dina personuppgifter till de tjänsteleverantörer vi anlitar för att fullgöra våra kundtjänstärenden om så erfordras för orderhanteringen.

Vi kommer endast att lämna ut dina personuppgifter till tjänsteleverantör som vi förpliktat att följa vår dataskyddspolicy. Vi anlitar sådana tjänsteleverantörer för att hjälpa oss att

- handlägga ditt kundärende
- hantera klagomål
- handlägga skador
- ställa ut tillgodokvitton/värdekuponger
- reparera skador
- handlägga returer


Vi rekommenderar att du tar del av de dataskyddsriktlinjer som gäller för respektive sociala plattform om du postar inlägg på Tchibos sidor på Facebook eller andra sociala nätverk.

Kvalitetskontroller
För att kunna erbjuda jämn eller förbättrad kundservice och säkra processer som är kritiska för företagets verksamhet underkastas handläggningen av kundärenden en kvalitetssäkringskontroll. Detta gäller särskilt verksamheten i våra teletjänstcentraler (callcenter).
Under förutsättning att du har lämnat ditt samtycke enligt artikel 6 punkt 1 a dataskyddsförordningen spelar vi in ditt telefonsamtal. Den resulterande ljudfilen sparar vi aldrig längre än 60 dagar.

Gallring och rättning av insamlade personuppgifter
Tchibo kontrollerar regelbundet att av oss insamlade personuppgifter är korrekta.
Rättslig grund för vår behandling av personuppgifterna genom gallring och rättning är artikel 6 punkt 1 c dataskyddsförordningen, dvs. vi är enligt lagen ålagda att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga raderas eller rättas.

Information till våra kunden om relevanta händelser
Vi förbehåller oss rätten att informera dig som kund om relevanta händelser hos oss med hjälp av de kontaktuppgifter vi samlat in. Sådan händelse kan gälla din order (t.ex. om leveransen blir fördröjd) men kan även vara varningar (t.ex. i samband med produktåterkallelse).

Såvida du inte lämnat samtycke därtill, behandlar vi inte dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

Rättslig grund för behandlingen av dina kontaktuppgifter är artikel 6 punkt 1 f dataskyddsförordningen. Att vi vill informera våra kunder om relevanta händelser är att betraktas som berättigat intresse enligt denna föreskrift.