×
För att erbjuda dig bästa möjliga shoppingupplevelse använder Tchibo cookies. Genom att använda vår webbplats godkänner du lagring av cookies. Läs mer
Stäng
Obligatoriska uppgifter

Obligatoriska uppgifter

Vi behandlar personuppgifter som t.ex. namn, adress, e-postadress osv. på många olika ställen i vår organisation. Denna dataskyddspolicy ska på ett tydligt, detaljerat och lättförståeligt sätt beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter, på vilken rättslig grund vi genomför denna behandling och i vilka fall vi begär in dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal mellan dig och oss eller för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss enligt lag.

Om Tchibo GmbH begär in dina personuppgifter för att fullgöra ett ömsesidigt avtal eller för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss är fälten där dessa personuppgifter ska skrivas in definierade som obligatoriska fält. Sådana obligatoriska fält förekommer exempelvis när du lägger en order. Om du inte anger dessa obligatoriska uppgifter kan vi i vissa fall inte tillhandahålla den tjänst eller den vara du efterfrågar.

Om det finns fält för frivilliga personuppgifter, ber vi dig ta egen ställning till om du vill lämna ut dessa personuppgifter till oss.
Tillbaka till översikten