×
För att erbjuda dig bästa möjliga shoppingupplevelse använder Tchibo cookies. Genom att använda vår webbplats godkänner du lagring av cookies. Läs mer
Stäng
Datasäkerhet

Datasäkerhet

I samband med dataöverföring, exempelvis när du skriver in dina personuppgifter i orderformuläret eller kontaktformuläret samt inom ramen för rekryteringsförfarandet, erbjuder vi dig användning av säkerhetsmekanismen Secure Sockets Layer (SSL) i kombination med 256-bitars kryptering.

En symbol med ett låst hänglås eller nyckel visas i din webbläsares nedre statusrad när överföringen är krypterad.

Vi ägnar stor omsorg och tillämpar de bästa säkerhetsstandarderna för att skydda dina personuppgifter mot förlust och obehörig åtkomst. Tänk på att överföringen av uppgifter via internet, exempelvis i samband med e-postkommunikation, inte alltid är helt säker. Det är i praktiken tyvärr omöjligt att säkerställa ett fullständigt skydd mot obehörig åtkomst.
Tillbaka till översikten
Säker betalning
Tchibo erbjuder förskottsbetalning, betalning med kreditkort och via PayPal (endast i webbutiken). Oavsett betalningssätt är betalningsproceduren väl skyddad av ovan beskrivna säkerhetsstandarder. Vi tillämpar dessutom en ytterligare säkerhetsmekanism vid betalning med kreditkort. Säkerhetstillägget innebär att användaren vid betalningen måste ange kreditkortets CVC/CVV-kod, dvs. den tresiffriga säkerhetskod som står i signaturfältet på kreditkortets baksida.

Tchibo lagrar inte dina kreditkortsuppgifter utan skickar dem direkt per krypterad och därmed säker förbindelse till företaget ConCardis GmbH i Eschborn, Tyskland som behandlar dem så att din betalning kan verkställas i överensstämmelse med gällande dataskyddsrättsliga regler. Tchibo lagrar dina anonymiserade kreditkortsuppgifter endast om du skapar ett kundkonto i samband med ordern. Du kan alltid själv radera dessa uppgifter från ditt kundkonto. Dessutom uppfyller vi självklart alla krav enligt den obligatoriska säkerhetsstandarden Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

Kontaktformulär
Vi har ett formulär som ska göra det enkelt för dig att kontakta oss oavsett vilken fråga om Tchibo du vill ha svar på. Det är i huvudsak helt frivilligt att lämna personuppgifter i formuläret. De uppgifter du lämnar behandlar vi för att kunna svara på din fråga.

Vi är tvungna att enligt gällande handelsrättslig och skatterättslig lagstiftning spara viss information under lagstadgad tid. Under denna tid (i regel en period om tio år) behandlas uppgifterna ytterligare endast i de fall som krävs vid granskning verkställd av finanstillsynsmyndighet, för allmän bestyrkanderevision, skatterevision eller brottsutredning. Om dina personuppgifter inte ska arkiveras enligt gällande lagstiftning, raderar vi dem när ändamålet med behandlingen (ditt ärende) har uppnåtts.

Vid behov lämnar vi ut dina personuppgifter till ett av våra dotterbolag eller till maxingvest ag (vårt moderbolag) om så krävs för att ditt ärende ska kunna behandlas.