Stäng
Avfallshantering och ingredienser

Avfallshantering och ingredienser

Konsumentinformation om avfallshantering

Hur avfallshanterar du lågenergi- och LED-lampor?

Lysrörslampor (brukar ofta kallas lågenergilampor) och lysrör innehåller kvicksilver. Därför måste de avfallshanteras som farligt avfall när de har nått slutet av sin livslängd, inte i hushållsavfallet eller glasåtervinningen. Du kan lämna in lamporna utan kostnad till avfallsanläggningarna i listan nedan. De separerar kvicksilvret från lampglaset som kan återvinnas.

Ofta är det svårt för konsumenten att se skillnad på LED-lampor och lågenergilampor. LED-lampor har ungefär samma form och användningsområde som lågenergilampor och de omfattas båda av lagstiftningen för gamla elektriska apparater. Därför avfallshanteras de tillsammans på lämpliga anläggningar. Detta sker utan kostnad för dig som privatperson.

Lågenergilampor och LED-lampor kan lämnas utan kostnad på anläggningar som deltar i take-e-back-systemet som Tchibo är en del av i egenskap av återförsäljare. Närmaste återvinningsanläggning finns på http://www.take-e-back.de/Verbraucher-Ruecknahmestellen-finden.

Du kan även lämna in lamporna utan kostnad till närmaste återvinningsstation.

Vad gör jag om en lågenergilampa går sönder?
Om en lågenergilampa går sönder kan kvicksilvret läcka ut i luften. Eftersom kvicksilverhalten är som högst i rummet direkt efter att lampan har gått sönder ska du öppna fönstren omedelbart för att skapa god ventilation. Alla personer och husdjur ska sedan lämna rummet i minst 15 minuter. Det är bäst att stänga av värme- och luftkonditioneringssystem. Detta sänker kvicksilverhalten avsevärt. Efterföljande städning ska göras med öppet fönster så att halten sjunker kontinuerligt. Hur städar jag bort den trasiga lampan bäst? Vädra rummet och lämna rummet i 15 minuter innan du städar upp! Stäng av värme- och luftkonditioneringssystem.
Låt fönstret stå öppet medan du städar.
Använd inte kvast; sopa eller dammsug till en början! Dammsugaren får kvicksilvret att cirkulera ut i luften. Du kan undvika detta genom att samla ihop glasbitarna med kartong eller styvt papper.
Använd gummihandskar. Skydda händerna mot vasst glassplitter och kontakt med kvicksilvret.
Placera försiktigt större bitar i en lufttät behållare (till exempel en tom glasburk). Samla ihop mindre glasbitar med kartong eller styvt papper. På jämna golvytor såsom laminat- eller parkettgolv torkar du upp damm och återstående glasbitar med fuktiga pappershanddukar och stoppar dem i en burk.
Splitter och damm på mattor, filtar eller möbler avlägsnas med tejp som även den placeras i behållaren. Avfallet kastas via en lokal återvinningsanläggning, inte i hushållsavfallet! Förvara det säkert tills det kastas.
Städredskap och gummihandskar kan kastas i hushållsavfallet utomhus.
Vädra en stund när du har städat klart. Tvätta sedan händerna noga.
Elektrisk och elektronisk utrustning – Hushållsinformation

Elektrisk utrustning innehåller värdefullt material som kan återvinnas och återanvändas i andra enheter. Detta sparar resurser och minskar avfallet. Dessutom kan elektriska apparater innehålla skadliga substanser som måste avfallshanteras korrekt. Därför innehåller lagstiftningen för hantering av elektrisk och elektronisk utrustning ett stort antal krav. De viktigaste sammanställs här:

1. Separat insamling av gammal utrustning

Elektrisk och elektronisk utrustning som ska kasseras kallas avfallsutrustning. Ägare av gamla apparater måste kassera dem separat från osorterat hushållsavfall. Gamla apparater ska inte kastas i hushållssoporna, utan kasseras via särskilda insamlings- och retursystem.

2. Batterier och uppladdningsbara batterier

Ägare av gamla enheter måste avfallshantera uttjänta batterier och ackumulatorer som inte är integrerade i den gamla enheten innan de lämnas in för avfallshantering. Detta gäller inte om de gamla apparaterna lämnas in till offentliga avfallshanteringsföretag och tas isär av dem för att kunna återanvändas i andra gamla enheter.

3. Retur av gammal utrustning

Ägare av gamla apparater från privata hushåll kan lämna in dem utan kostnad till anläggningar som deltar i återvinningssystemet take-e-back som Tchibo enligt kraven i ElektroG deltar i egenskap av återförsäljare av elektriska apparater. Här kan du lämna in mindre gamla enheter (längd max. 25 cm) utan kostnad. Du hittar en översikt över dina närmaste återvinningscentraler på http://www.take-e-back.de/Verbraucher-Ruecknahmestellen-finden För allmänna återvinningscentraler eller tillverkarens uppsamlingsställen, se listan över återvinningscentraler för elavfall på https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf.

Information om retur av skrymmande utrustning:

Om du vill lämna in en skrymmande enhet krävs ett inköpsbevis för fri leverans till Take-e-back-anläggningen för retur som visar att du nyligen har köpt en motsvarande ny enhet från oss. Ett alternativ för att få kostnadsfri retur är att beställa hämtning av den gamla enheten när du får en ny enhet från Tchibo levererad. Vår speditör Rhenus hanterar detta. Kontakta oss per telefon för att bestämma ett datum. Du betalar kostnaden (9,99 euro) per enhet kontakt direkt till speditören. Mer information om detta finns på http://www.tchibo.de/liefer-grossvolumige-artikel-s400063131.html.

4. Integritet

Gamla enheter innehåller ofta känsliga personuppgifter. Detta gäller i synnerhet informations- och telekomutrustning som datorer och smartphones. Det ligger i allas intresse och är alla slutanvändares ansvar att radera informationen på den avfallsutrustning som ska kasseras.

5. Den överkorsade soptunnan

Den överkorsade soptunnan på elektrisk eller elektronisk utrustning anger att den vid slutet av sin livslängd måste avfallshanteras separat från osorterat hushållsavfall.

6. Ytterligare information

Vi är medlemmar i systemet "take-e-back". Du hittar mer information på www.take-e-back.de.
Förpackningen är en viktig del av många produkter. För att minska förbrukningen av råvaror och mängden avfall prioriterar Tchibo ansvarsfull hantering av förpackningsmaterial. Vi verkar enligt principen: så lite förpackningsmaterial som möjligt och endast så mycket som krävs. Därför arbetar vi hela tiden med att optimera våra förpackningar.

De flesta förpackningar för våra fraktförsändelser eller konsumentvaror består av återvunnet papper. Du kan återvinna kartongerna som pappersförpackningar efter användning. Tejp eller etiketter stör inte återvinningsprocessen.

All plast som används i förpackningarna markeras med motsvarande plastförkortning. Du kan avfallshantera förpackningskomponenterna via den gula behållaren på den lokala återvinningscentralen.
Följande är registreringsnumren för Tchibo GmbH:

Storbritannien:
– WEEE-registreringsnummer: WEE / ED / 4235XX

Italien
– WEEE-registreringsnummer: IT14120000008682

Konsumentinformation om rengöringsmedel

Vi tillhandahåller detaljerad information om sammansättningarna i våra rengörings-, tvätt- och diskmedel på vår webbplats. Det finns ett detaljerat datablad i PDF-format för alla våra produkter. Där anges alla beståndsdelar i fallande ordning, dvs. de som har högst koncentration anges först.

Om du behöver läkarvård i samband med några av våra rengörings-, tvätt- eller diskmedel, konsulterar du databladet för respektive produkt. Utifrån beståndsdelarna som finns angivna i databladet kan läkaren direkt fatta beslut om lämplig behandling.

Andra alternativ för att få snabb hjälp:

Gift-Notruf Berlin (Dygnet runt) Telefon: 030-19240

Datablad för medicinsk personal Telefon: 030-30686-790 Fax: 030-306686-799 Mejl: mail@giftnotruf.de Internet: www.giftnotruf.de